صفحه ۱۴۷

آنگاه نظیر آنچه در کافی آمده بود [روایت فوق ] را نقل می‎کند.

نظیر این روایت در وسایل به نقل از امالی ابن الشیخ (ره) و در مستدرک از امالی مفید آمده است.وسائل ‏81/11، ابواب جهاد عدو، باب 39، حدیث 6؛ و مستدرک ‏260/2، ابواب جهاد عدو، باب 35، حدیث 3

5- در نهج البلاغه آمده است:

"از کلمات آن حضرت (ع) است آنگاه که درباره تساوی در تقسیم بیت المال مورد اعتراض واقع شد: آیا از من می‎خواهیدکه با ستم بر کسانی که ولایت بر آنان دارم پیروزی به دست آورم ؟ به خدا سوگند تا هنگامی که شب و روز در حرکت است و ستاره ای پشت سر ستاره ای طلوع می‎کند دست به چنین کاری نخواهم زد، اگر مال مال خودم بود به تساوی بین آنان تقسیم می‎کردم، چه رسد به اینکه این مال مال خداوند است ! آگاه باشید که بخشش مال در غیر جای خود تبذیر و اسراف است، و انجام دهنده آن را در دنیا بالا می‎برد ولی در

ناوبری کتاب