صفحه ۱۴۴

در این روایت جمله "هر کس گرفتار مشکلات بوده و در راه نیکی ها مقاومت کرده" شاید برای بیان این معنی باشد که هر کس در راه اسلام مشکلاتی را تحمل کرده پاداش او با خداست و خداوند بی تردید پاداش او را می‎دهد ولی نباید به این جهت توقع این را داشته باشد که از بیت المال عطای بیشتری به او اختصاص داده شود؛ زیرا توزیع اموال عمومی بر اساس نیازهاست نه بر اساس فضایل. چنانچه توضیح آن بعدا خواهد آمد.

3- در فروع کافی با حذف زنجیره سند [مرسل ] از ابی مخنف ازدی روایت نموده که گفت:

"گروهی از شیعه نزد امیرالمؤمنین (ع) آمدند و عرض کردند: ای امیرمؤمنان، چه نیک بود این اموال را از بیت المال خارج نموده و بین رؤسا و اشراف تقسیم می‎کردید و آنان را بر ما برتری می‎دادید تا آنگاه که ریشه های حکومت شما محکم می‎شد، به بهترین شیوه ای که خداوند به تو تعلیم داده که همان تقسیم به تساوی و عدالت بین رعیت است بازمی گشتید.

حضرت فرمود: وای بر شما آیا مرا امر می‎کنید که پیروزی را با ستم بر زیردستان مسلمانم به دست آورم ؟! به خدا سوگند تا شب و روز در پی هم می‎آید و ستاره ای در آسمان می‎درخشد [هرگز] این کار را نخواهم کرد، به خدا سوگند اگر این اموال مال من بود به طور مساوی بین همه مسلمانان تقسیم می‎کردم، چه رسد به اینکه این اموال مال خود آنان است.

راوی گوید: آنگاه آن حضرت مدتی طولانی سکوت فرمود آنگاه سر برآورد و فرمود:

هر کس از شما مالی دارد از فساد بپرهیزد؛ زیرا بخشش مال در غیر جای

ناوبری کتاب