صفحه ۱۴۱

در این فصل وظایف رهبر و سایر کارگزاران حکومت اسلامی در برابر اموال و دارائی های عمومی مردم را یادآور می‎شویم و ضمن آن چگونگی حراست و حفاظت از بیت المال و مصرف آن در مصارف مقرره، رعایت عدالت و برابری در تقسیم آن، و رساندن حق به حقداران، و قطع ایادی غاصبان و متجاوزان به اموال عمومی و مصادره اموال تصرف شده توسط آنان را [با طرح سی و سه روایت و یک خاتمه ] از نظر می‎گذرانیم.روایاتی که اینجا خوانده می‎شود بیانگر فقه حکومتی اسلام است و فرهنگ حکومت اسلامی را برای ما معرفی می‎کند، حالا ممکن است این مباحث به این شکل در جواهر نیامده باشد، همه مسائل که در جواهر نیامده است، حکومت با بیت المال سر و کار دارد و قدرت و پول انسان را وسوسه می‎کند، یکی از کارهائی که شیطان می‎کند این است که مرتب انسان را وسوسه می‎کند، و اگر چهار روز انسان غفلت کند شیطان غالب می‎شود و بسا کارهای خلافی را برای انسان به صورت زیبائی توجیه می‎کند؛ بنابراین ما زیاد نیاز داریم که در اداره حکومت، سیره ائمه معصومین بخصوص پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) را مورد توجه قرار دهیم و آن را همیشه پیش روی خودمان داشته باشیم و به آن عمل کنیم، و باید توجه داشت که این روایات فقط برای رهبر و امام جامعه نیست بلکه همه کسانی را که اموال عمومی مسلمانان و بیت المال به دست آنان است دربرمی گیرد. (الف - م، جلسه 278 درس)

ناوبری کتاب