صفحه ۱۴

علاوه برمباحث فوق در این مجلد مباحث مهم و قابل توجه دیگری، یعنی موضوع "چگونگی ثبوت هلال با حکم حاکم" مبحث مهم و مورد ابتلاء "احتکار و قیمت گذاری" موضوع "سیاست خارجی حکومت اسلامی و روش برخورد آن با اقلیتهای غیر مسلمان" و نیز مبحث "نیروهای نظامی و انتظامی در اسلام" مورد پژوهش و کنکاش فقهی قرار گرفته که به تفصیل از نظر خوانندگان گرامی می‎گذرد. با این مجلد ترجمه جلد دوم عربی کتاب پایان می‎پذیرد، و ان شاءالله ترجمه سایر مجلدات که پیرامون منابع مالی حکومت اسلامی است در آینده ای نه چندان دور در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

و من الله التوفیق و علیه التکلان
مهرماه 1372 مطابق با ربیع الثانی 1414
حوزه علمیه قم - محمود صلواتی

ناوبری کتاب