صفحه ۱۳۰

این روایت را ابن ماجه در سنن سنن ابن ماجه ‏741/2، کتاب تجارت، باب 27، حدیث 2200 و احمد در مسندمسند احمد 156/3 از آن حضرت (ص) روایت کرده اند. مانند آن را نیز "عبدالرزاق" در المصنف از حسن نقل کرده و در آن آمده است: "نرخها در مدینه بالا رفت، مردم حضور پیامبر رسیدند و..."المصنف ‏205/8، باب: هل یسعر؟ حدیث 14897

10- ابن ماجه به سند خود از "ابی سعید" روایت کرده که گفت:

"نرخها در عهد رسول الله (ص) بالا رفت، مردم عرض کردند: یا رسول الله، کاش قیمت اجناس را معین می‎فرمودید. حضرت فرمودند: امیدوارم در حالی از شما مفارقت کنم که هیچ یک از شما مظلمه ای که به وی ستم نموده باشم از من مطالبه نکند."غلا السعر علی عهد رسول الله (ص) فقالوا: لو قومت یا رسول الله، قال: انی لارجو ان افارقکم و لایطلبنی احد منکم بمظلمة ظلمته. (سنن ابن ماجه ‏742/2، کتاب تجارت، باب 27، حدیث 2201)

11- عبدالرزاق در المصنف به سند خود از سالم بن ابی الجعد روایت کرده که گفت:

"به نبی اکرم (ص) عرض شد: نرخ طعام را برای ما معین فرما. فرمودند: گرانی و ارزانی نرخ به دست خداوند است، و من می‎خواهم خدا را در حالی دیدار کنم که احدی مظلمه ای از خون و مال بر عهده من نداشته باشد."قیل للنبی (ص): سعرلنا الطعام، فقال: ان غلاء السعر و رخصه بیدالله، و انی ارید ان القی الله لایطلبنی احد بمظلمة ظلمتها ایاه فی مال و لا دم. (المصنف ‏205/8، باب: هل یسعر؟ حدیث 14899)

ناوبری کتاب