صفحه ۱۲۹

"خداوند - عزوجل - فرشته ای را بر نرخ کالا موکل ساخته است، هیچ گاه کالا از کمی گران و از زیادی ارزان نمی شود."ان الله - عزوجل - وکل بالسعر ملکا فلن یغلو من قلة و لن یرخص من کثرة . (وسائل ‏318/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 5)

7- و نیز به سند خود از "یعقوب بن یزید" از دیگری - که نام او را آورده - از امام صادق (ع) روایت می‎کند که فرمود:

"خداوند فرشته ای را بر نرخها موکل فرموده که آن را تدبیر می‎کند."ان الله وکل بالاسعار ملکا یدبرها. (وسائل ‏318/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 6)

8- در سنن ابی داود به سند خود از ابوهریره روایت نموده که گفت:

"مردی حضور پیامبر آمد، عرض کرد: یا رسول الله، نرخها را تعیین فرمائید. حضرت فرمودند: برای گشایش امور دعا می‎کنم. سپس مرد دیگری آمد، عرض کرد: یا رسول الله، نرخها را معین کنید. آن حضرت فرمودند: خداوند متعال است که نرخها را بالا و پائین می‎برد، و من امیدوارم خدا را دیدار نمایم در حالی که احدی نزد من حقی نداشته و بر کسی ستمی نکرده باشم."عن ابی هریرة، ان رجلا جاء فقال: یا رسول الله سعر. فقال: بل ادعو، ثم جاء رجل فقال: یا رسول الله سعر. فقال: بل الله یخفض و یرفع، و انی لارجو ان القی الله و لیس لاحد عندی مظلمة . (سنن ابی داود ‏244/2، کتاب اجاره، باب تسعیر)

9- باز در همین کتاب به سند خود از "انس بن مالک" نقل کرده که گفت:

"مردم عرض کردند: یا رسول الله، نرخها بالا رفته، حدود آن را تعیین فرمائید. رسول خدا(ص) فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین کننده نرخهاست و گشادگی و تنگی روزی فقط در دست اوست، و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ یک از شما مظلمه ای در خون و مال از من مطالبه نکند."قال الناس: یا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله (ص): ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال. (سنن ابی داود ‏244/2، کتاب اجاره، باب قیمت گذاری)

ناوبری کتاب