صفحه ۱۲۷

جدش، از علی بن ابی طالب (ع) روایت نموده که آن حضرت فرمود: از پیامبرخدا(ص) نقل شده که آن حضرت بر محتکران گذشت و فرمود: اجناس احتکار شده خود را به بازارها و جائی که جلو دید مردم است بیاورند. به آن حضرت (ص) گفته شد: کاش برای آنان نرخ معین می‎فرمودید، آن حضرت ناراحت شد تا جائی که غضب در چهره مبارکش نمودار گشت و فرمود:

"من برای آنان نرخ معین کنم ؟! نرخها به دست خداست، هر زمان خواهد بالا می‎برد و هر زمان خواهد پائین می‎آورد."انا اقوم علیهم ؟! انما السعر الی الله؛ یرفعه اذا شاء و یحفضه اذا شاء. (وسائل ‏317/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 1)

این روایت را صدوق نیز در من لایحضره الفقیه به صورت مرسل [با حذف سند] و در توحید با سند "موثق" آورده است.الفقیه ‏265/3، حدیث 3955؛ توحید 388/، باب قضا و قدر، حدیث 33

3- صدوق در "الفقیه" بدین مضمون روایت کرده است:

به رسول خدا(ص) عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‎فرمودید؛ زیرا نرخها در نوسان است و بالا و پائین می‎رود. حضرت فرمود: من آن کس نیستم که خدای را ملاقات کنم با بدعت و چیز نوظهوری که درباره آن سخنی از طرف خداوند به من نرسیده است. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذاریدتا گروهی از ناحیه گروه دیگر نان بخورند؛ و اگر درصدد خیرخواهی هستید، افراد را نصیحت کنید [که اعجاف نکنند].قیل للنبی (ص): لوسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزید و تنقص. فقال (ص): ما کنت لالقی الله ببدعة لم یحدث الی فیها شیئا فدعوا عبادالله یأکل بعضهم من بعض، و اذا استنصحتم فانصحوا. (وسائل ‏318/12، ابواب آداب تجارت، باب 30، حدیث 2)

همین روایت را ایشان در کتاب توحید نیز تا پایان جمله "گروهی از گروه دیگر نان بخورند" آورده است.

ناوبری کتاب