صفحه ۱۲۴

11- در مفتاح الکرامة آمده است:

"در وسیله و مختلف و ایضاح و دروس و لمعه و مقتصر و تنقیح آمده است که: اگر در قیمت اجحاف کرد، بر کالای وی نرخ معین می‎شود؛ زیرا این زیان رساندن به مشتری است و در اسلام زیان رساندن نفی شده است."مفتاح الکرامة ‏109/4، کتاب المتاجر.

اینها نمونه ای از کلمات فقهای ما شیعه امامیه در این زمینه بود.

دیدگاههای فقهای سنت

12- علامه در منتهی می‎فرماید:

"بر امام است که محتکران را بر فروش وادار کند، و جایز نیست آنان را بر فروش به قیمت مشخص وادار کند، بلکه آنان را رها می‎گذارد که هرگونه خواستند به فروش برسانند. اکثر علمای ما قائل به این نظریه می‎باشند، و مذهب شافعی نیز همین گونه است، ولی مفید و سلار(ره) می‎فرمایند: امام می‎تواند بر پایه نرخ شهر بر آنان نرخ مشخص کند، و نظر مالک نیز این گونه است."منتهی 1007/2

13- در موسوعة الفقه الاسلامی آمده است:

"مالکیه بر این نظریه می‎باشند و بر آن تصریح دارند که اگر کسی طعامی را از بازار بخرد و احتکار کند و زیان به مردم رساند، همه مردم در آن طعام به قیمت خریداری شده یکسان هستند." [به همان قیمتی که خریده باید به مردم بفروشد].موسوعة الفقه الاسلامی ‏198/3، موضوع احتکار.

14- باز در همان کتاب آمده است:

"حنابله تصریح دارند بر اینکه ولی امر، این حق را دارد که به هنگام نیاز

ناوبری کتاب