صفحه ۱۲۲

وادار کند، بلکه آن را به آنچه خدا روزی اش کرده به فروش می‎رساند، ولی باید بیش از این به وی فرصت ندهد که کالا را نگهداری نماید."نهایة 374/

2- در مبسوط آمده است:

"فصل - در حکم قیمت گذاری: بر امام و یا نایب او جایز نیست که در بازار بر کالاها اعم از طعام و غیر طعام قیمت گذاری کند، چه در حال گرانی باشد و چه در حال ارزانی، بدون هیچ خلافی در این زمینه؛ و از پیامبر(ص) روایت شده که شخصی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: برای دارندگان طعام نرخ معین فرما، حضرت فرمود: آن را به خدا واگذار می‎کنم، آنگاه فرد دیگری آمد و گفت: یا رسول الله، بر فروشندگان طعام نرخ مقرر فرما، حضرت فرمود: "این خداوند متعال است که نرخ کالاها را بالا و پائین می‎برد و من امیدوارم خدا را ملاقات کنم و برای احدی بر من مظلمه ای نباشد." در صورتی که چنین مسأله ای ثابت باشد، پس اگر فردی از اهل بازار قیمت را بالا برد یا پائین آورد اعتراضی بر وی نیست."مبسوط 195/2

3- باز در همین کتاب آمده:

"پس اگر احتکار کند و شرائط به گونه ای است که توصیف نمودیم، سلطان او را بر فروش مجبور می‎کند بدون اینکه قیمت برای او مشخص کند."مبسوط 195/2

4- در غنیه آمده است:

"جایز نیست مردم را بر فروش به قیمت بخصوصی مجبور کرد."جوامع الفقهیة 528/

5- در شرایع آمده است:

ناوبری کتاب