صفحه ۱۱۶

و در صحیحه حلبی آمده بود:

"اشکالی ندارد که برای کالای خود افزایش قیمت طلب کنی [اگر فروشنده دیگری وجود داشته باشد]"فلابأس ان تلتمس بسلعتک الفضل. (وسائل ‏315/12، ابواب آداب تجارت، باب 28، حدیث 1)

و در روایت حاکم نیشابوری از پیامبراکرم (ص) آمده بود:

"کسی که احتکار کند و بخواهد با آن گرانی بر مسلمانان ایجاد کند خطاکار است."من احتکر یرید ان یتغالی بها علی المسلمین فهو خاطئ. (مستدرک حاکم ‏12/2، کتاب بیوع)

و روایات دیگری از این قبیل. در هر صورت ظاهرا مسأله روشن است و اشکالی در آن نیست.

بله مستحب است در شرایط گرانی و قحطی [در صورتی که طعامی را برای غیر افزایش قیمت در اختیار دارد] با مردم همراهی و برابری کند، ولو با فروختن طعامهای مرغوب خود در شرایطی که مردم جز بر تهیه جنس نامرغوب قدرت ندارند:

1- در خبر حماد آمده است که گفت:

"زمانی در مدینه قحطی به وجود آمد تا جائی که افراد توانمند نیز گندم را با جو مخلوط می‎کردند و می‎خوردند و قسمتی دیگر از طعام [یعنی گندم را] می‎فروختند. در آن سال نزد امام صادق (ع) گندم مرغوبی بود که در اول سال برای برخی از موالیان و غلامان خود خریداری کرده بود، حضرت فرمود:

برای ما مقداری جو بخر و با این گندم مخلوط کن یا گندم را بفروش (و از نوع نامرغوب خریداری کن) زیرا ما دوست نداریم که طعام مرغوب بخوریم و مردم نامرغوب."اشترلنا شعیرا فاخلطه بهذا الطعام، او بعه. فانا نکره ان ناءکل جیدا و یأکل الناس ردیا. (وسائل ‏321/12، ابواب آداب تجارت، باب 32، حدیث 1)

ناوبری کتاب