صفحه ۱۱۱

احتکار و بیان حدود آن از جهت حرمت و کراهت یادآور شده اند.

استاد بزرگوار امام خمینی - مدظله - [(ره)] در کتاب تحریرالوسیله تعمیم را جایز ندانسته اند. ایشان می‎فرمایند:

"اقوی این است که احتکار جز در غلات چهارگانه و روغن و روغن زیتون تحقق نمی پذیرد؛ البته در هر چیزی که مورد نیاز مردم است، حبس و نگهداری آن نفرت انگیز است، ولی احکام احتکار جز در همان کالاهای فوق الذکر ثابت نمی گردد."تحریرالوسیلة ‏502/1، مسأله 23 از مکاسب محرمه. البته امام خمینی (ره) در اینجا احتکار را به طور مطلق یک عمل نفرت انگیز قلمداد فرموده اند؛ اما جای دیگر برای حاکم جامع شرایط، این حق را قائل شده اند که در بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه از جمله در احتکار کالا و قیمت گذاری اعمال نظر کند و آنچه را به مصلحت جامعه تشخیص می‎دهد عمل نماید. ایشان در تحریرالوسیله می‎نویسد: برای امام (ع) و والی مسلمین جایز و بلکه از شئون اوست که آنچه را به مصلحت مسلمین است عمل نماید، از قبیل ثابت نگه داشتن نرخ کالا یا ثبات بخشیدن به نوعی صنعت یا مقابله با حصر تجاری یا غیر اینها از اموری که در نظام و صلاح جامعه دخیل است. (تحریرالوسیله ‏626/2) با این حال هنگام بحث از عوارض احتکار در دور دوم مجلس شورای اسلامی و طرح مشکلات ناشی از انحصار آن در شش چیز طبق فتوای معظم له، ایشان مجلس را به فتوای آیة الله العظمی منتظری که قائل به تعمیم حرمت احتکار هستند ارجاع داده و فرموده بودند: "مجلس شورای اسلامی در مسأله احتکار به نظر حضرت آقای منتظری عمل نماید." - به نقل از آیة الله محمدی گیلانی - (مقرر)

10- آیا خریدن کالا در احتکار شرط است ؟

علامه در منتهی می‎فرماید:

ناوبری کتاب