صفحه ۸۹

هشتاد ضربه ای که زدی حد تعیین شده و شرعی میگساری بود، پس این بیست ضربه دیگر چیست ؟ حضرت فرمود: این هم برای جسارتی است که مرتکب شده و در ماه رمضان میگساری کرده ای."وسائل ‏474/18، باب 9 از ابواب حد مسکر، حدیث 1

6- "دستیار قتل":جمله "دستیار قتل" ترجمه این جمله عربی است: "من أمسک أحدا لیقتله الاخر" یعنی "کسی که یک نفر را بگیرد تا شخص دیگری او را بکشد" که به نظر می‎رسد رساترین ترجمه اصطلاحی آن همان دستیار قتل باشد.(مقرر)

روایتی از عمروبن ابی المقدام هست، آن روایت دربردارنده داستان مردی است که به منصور دوانیقی از دو نفر مردی که شبانه به منزل برادر او یورش برده و برادرش را از منزل ربوده اند و سپس یکی از آنها او را نگه داشته و دیگری کشته است شکایت برده است. در این قضیه منصور امام جعفرصادق (ع) را دعوت کرد که در این باره قضاوت کند، آن حضرت نیز چنین قضاوت کرد:

"به برادر شخص مقتول دستور داد که گردن قاتل را بزند، سپس دستور داد که [آن شخص دوم را که قاتل مستقیم نبود ولی دستیار قتل بود] کتک بزند و سپس زندانی کنند، و نیز دستور داد در زندان بر بالای سر او چنین بنویسند: این شخص تا پایان عمر خود در زندان می‎ماند و در هر سال نیز پنجاه تازیانه بر او می‎زنند."وسائل ج ‏36/19، باب 18 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1 احتمالا این "پنجاه تازیانه" به خاطر این است که آنان شبانه به منزل آن شخص یورش برده و با جبر و خشونت او را از منزلش ربوده اند؛ وگرنه در موارد عادی مجازات کسی که یک نفر را بگیرد تا دیگری او را بکشد، فقط زندان ابد می‎باشد.(از افاضات معظم له در جلسه 239 درس فقه)

همانند این روایت را در کتاب "دعائم الاسلام" نیز نقل کرده است.دعائم الاسلام ج ‏406/2_407، کتاب الدیات، فصل 2، حدیث 1419

7- "قاتل عمدی آنگاه که قصاص نشود":

در روایت فضیل بن یسار آمده است که به حضرت ابوجعفر(ع) عرض کردم:

ناوبری کتاب