جلد چهارم

( بسم الله الرحمن الرحیم)

مبانی فقهی حکومت اسلامی (جلد چهارم)

احکام و آداب اداره زندانها، و استخبارات
حضرت آیت الله العظمی منتظری
(دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة)
ترجمه و تقریر: ابوالفضل شکوری

ناوبری کتاب