صفحه ۸۸

روایات دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد که بعدا بازگو خواهیم کرد.

5- "میگساری در ماه رمضان":

در روایت ابومریم چنین آمده است:

"شاعری بود به نام نجاشی اتفاقا این شاعر نجاشی یکی از دوستداران و طرفداران امیرالمؤمنین (ع) بود ولکن حضرت حد معین شرعی را اجرا کرد، علاوه بر آن بیست ضربه تازیانه نیز با یک فاصله زمانی به عنوان تنبیه و تعزیر او در هتک حرمت ماه رمضان زد که جالب توجه می‎باشد. (از افاضات معظم له در جلسه 239 درس فقه) که در ماه رمضان میگساری کرده بود، او را دستگیر کرده و به نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند، حضرت او را هشتاد ضربه تازیانه زد [که همان حد تعیین شده برای میگساری است ] سپس او را یک شب نیز زندانی کرد، فردا او را از زندان آورده و دوباره بیست ضربه تازیانه زدند. نجاشی گفت: یا امیرالمؤمنین ! آن

ناوبری کتاب