صفحه ۸۵

"هرگاه زن مسلمانی از اسلام برگردد و مرتد شود، البته از او خواسته می‎شود که از این کار توبه کند، اگر توبه کند آزاد است، و اگر توبه نکند تا ابد در زندان نگه داشته می‎شود ودر زندان نیز باید بر او سختگیری کنند."و فی خبر: و المراءة اذا ارتدت عن الاسلام أستتیبت فان تابت، و الاخلدت فی السجن و ضیق علیها فی حبسها. (وسائل ج ‏550/18، باب 4 از ابواب حد المرتد، حدیث 6)

2- "کف زن،"کف زن" ترجمه واژه "مختلس" است؛ و مختلس در عربی به کسی می‎گویند که با تردستی چیزی را بدزدد. اما به اختلاسی که در فارسی به معنای خیانت در اموال عمومی و سوء استفاده از آن رایج می‎باشد، در عربی "غلول" می‎گویند و نه "اختلاس". (مقرر) جیب بر و نباش":

در روایت سکونی از امام صادق (ع) چنین آمده است:

"مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که گوشواره ای را از گوش دختربچه ای ربوده و فرار کرده بود. آن حضرت فرمود: این کار سرقت به شمار نمی آید بلکه یک هجوم غارتگرانه است [لذا به عنوان دزد دست او را نبرید بلکه ] او را کتک زده و سپس زندانی کردند."عن ابی عبدالله (ع): "ان امیرالمؤمنین أتی برجل اختلس درة من أذن جاریة، فقال (ع): هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه."(وسائل ج ‏503/18، باب 12 از ابواب حد سرقت، حدیث 4)

مشابه این روایت در کتاب جعفریات نیز هست که جداگانه ذکر خواهیم کرد.ر.ک .مستدرک الوسائل ج ‏237/3، باب 12 از ابواب حد سرقت، حدیث 1 در کتاب "دعائم الاسلام" از جعفر بن محمد(ع) روایت شده که فرمود:

"دست طرار (جیب بر) و مختلس (کف زن) به عنوان دزدی قطع نمی شود، بلکه آنان را به شدت کتک زده و سپس زندانی می‎کنند. طرار کسی است که مالی را از آستین و یا لباس مردم می‎برد و در می‎رود، مختلس نیز کسی است که مالی را می‎قاپد و می‎رباید."عن جعفر بن محمد(ع): "انه لا یقطع الطرار و هو الذی یقطع النفقة من کم الرجل اوثوبه، و لا المختلس و هو الذی یختطف الشئ، ولکن یضربان ضربا شدیدا و یحسبان.(دعائم الاسلام ج ‏473/2، کتاب السراق، فصل 2، حدیث 1690)

ناوبری کتاب