صفحه ۵۵

3- و نیز از کتاب فقهی ابن همام حنفی به نام "شرح فتح القدیر فی فقه الحنفی" نقل شده است:

"در دوره پیامبراسلام (ص) و ابوبکر زندان وجود نداشت، افراد را در مسجد و پیش ورود و دالان خانه ها زندانی می‎کردند، تا اینکه عمر در مکه منزلی را به مبلغ چهارهزار درهم خریداری کرد و به زندان اختصاص داد. چنانکه گفته شده است: در زمان عمر و عثمان نیز تا زمان علی (ع) زندان وجود نداشت، زندان را علی (ع) بنا نمود. و زندان ساخته شده آن حضرت نخستین زندانی است که در اسلام ساخته شده است. در "الفائق" گفته است: علی (ع) ابتدا یک زندان از نی بنا نمود و اسم آن را "نافع" گذاشت، دزدها آن را سوراخ نمودند و زندانیان از آن فرار کردند. سپس آن حضرت زندانی از خشت ساخته و نام آن را مخیس گذاشت؛ و این سخن علی (ع) در این باره می‎باشد:

أما ترانی کیسا مکیسا بنیت بعد نافع مخیسا سجنا حصینا و أمینا کیسا.احکام السجون 46/

4- صاحب کتاب الغارات با سند ویژه خود از کسی به نام سابق البربری گزارش کرده است که او گفت:

"من زندان علی (ع) را که آن را از نی و چوب ساخته بود دیدم که مردم آن را سوراخ کرده و بیرون می‎رفتند. از این رو علی (ع) آن را با گچ و آجر ساخت. من از آن حضرت شنیدم که می‎گفت: الا ترانی کیسا مکیسا بنیت بعد نافع مخیسا."الغارات ج 132/1

5- در تراتیب الاداریه نیز چنین گفته است:

"در کتاب "اتحاف الرواة بمسلسل القضاة" از امام احمد بن شلبی حنفی، ضمن

ناوبری کتاب