صفحه ۳۹۹

داشته و اعمال آنان را حمل بر صحت و بی غرضی کنند، تا اینکه طبق دلایل و اسناد خلاف آن ثابت شود. و این همان چیزی است که خداوند در کتاب مقدس خود قرآن مجید بدان دستور داده و فرموده است:

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا..."ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از بدگمانی ها بپرهیزید، به راستی که برخی از بدگمانی ها گناه است، و پشت سر یکدیگر غیبت و افشاگری نکنید و..." (سوره حجرات ‏12/49)

و در حدیث شریف نبوی (ص) نیز وارد شده است: ایاکم و الظن، فان الظن أکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لا تناجشوا..."از بدگمانی نسبت به مؤمنین بپرهیزید، چون که دروغترین سخن ها همان است که بر پایه گمان گفته شود، و درباره یکدیگر کنجکاوی و تجسس نکنید." (تفسیر قرطبی ج ‏331/16)

و امثال این حدیث که فراوانند و قبلا در خلال این مباحث بیان گردیده و طالبین دوباره به آنها مراجعه کنند.

البته باید هم چنین باشد؛ چرا که روش و سیره شخص رسول خدا(ص) به عنوان امام مسلمین چنین بوده است. خداوند می‎فرماید:

"پیامبری از میان خود شما برایتان مبعوث کردیم که نسبت به مؤمنین بسیار دلرحم و مهربان و برای حفظ و تأمین منافع آنان حریص است.""لقد جائکم رسول من أنفسکم، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم". (سوره توبه (9)128/)

[لذا لازم است کارمندان حکومت امام مسلمین نیز چنین باشند و به مقتدای خود اقتدا کنند، و نسبت به مردم رئوف و برای حفظ و تأمین منافع آنان پرانگیزه و حریص باشند، و به شخصیت آنان احترام بگذارند.]

2- نکته دیگر این که همه سازمانها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موجود در جهان و کشورهای به اصطلاح اسلامی، مقلد سازمانهای اطلاعاتی ابرقدرتها در شرق و غرب هستند، و از کیفیت سازماندهی و تشکیلات گرفته تا فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر آنها تقلیدی است. و از آنجا که دشمنی با اسلام و مسلمین و

ناوبری کتاب