صفحه ۳۸۶

دولتها و حکومتها، همه و همه می‎تواند در اثر فعالیتهای پنهانی یک چنین دستگاهی صورت بگیرد. ما می‎بینیم در دنیا این قبیل تشکیلات وقتی گسترش بیشتری پیدا می‎کنند، حتی قدرت بین المللی نیز به دست می‎آورند و در سطح بین المللی می‎توانند در جایگزین ساختن حکومتها مؤثر واقع شوند، تا چه رسد به مسائل داخل یک کشور. چنانکه سازمان "سیا" در ایالات متحده آمریکا دارای چنین وضعیتی است.

روی این اصل است که بر شخص امام مسلمین واجب است که بیشترین مراقبت و کنترل را در مورد دستگاه اطلاعاتی کشور انجام بدهد، و در این مسأله بسیار جدی و سختگیر باشد.

چهارم:

قبلا روایتی را درباره اعزام شدن شخصی به نام "بریدة بن حصیب اسلمی" برای کسب اطلاعات از اوضاع و حرکات "بنی مصطلق" نقل کردیم، که طبق آن پیامبراسلام (ص) به "بریده" اجازه داد در صورت لزوم از دروغ گفتن برای پنهانکاری و استتار استفاده کند.این موضوع قبلا در این نوشته به نقل از کتاب مغازی واقدی ج ‏404/1 ذکر شد، مراجعه شود.

بر این اساس این سئوال پیش می‎آید که آیا جایز است برای بهتر به انجام رساندن مأموریتهای تجسسی و اطلاعاتی اساسا به دروغ و یا سایر کارهای حرام مانند شرب خمر، خوردن گوشت خوک، ترک نماز و روزه، دست دادن و مصافحه با زنان اجنبی، و روابط نامشروع جنسی مرتکب گردید و یا نه ؟ و این همان چیزی است که در دنیای امروز به عنوان "هدف وسیله را توجیه می‎کند" معروف است. [و در میان جواسیس کشورهای غیراسلامی و همه افراد غیرپای بند به اسلام جریان دارد.] در جواب سئوال یاد شده باید بگویم: این مسأله از اساس غیرقابل قبول و ممنوع می‎باشد و کلیه این قبیل کارها کاملا حرام است. برای اینکه در دین اسلام خود

ناوبری کتاب