صفحه ۳۸۱

بحث چهارم: پیرامون امور دیگری از مسائل استخبارات که شایسته است دانسته شود

[بخش چهارم از مباحث اطلاعات و استخبارات به ذکر امور متفرقه ای اختصاص داده شده که لازم است در این مورد دانسته شود. البته این مسائلی که در این مبحث مورد ذکر قرار می‎گیرند در حقیقت جمع بندی منظمی از مجموع حرفهای پیشین می‎باشد، و مجموع آن در هشت محور و موضوع خلاصه بندی شده است ]:

اول:

چنانکه بارها گفته ایم عمل مراقبت و تجسس یک عمل حساس و خطیر می‎باشد، برای اینکه با حریم مردم و آزادیهای مشروع آنان تماس مستقیم دارد. روی این اصل جایز نیست برای تصدی این شغل استخدام و منصوب شود مگر کسی که خردمند، باهوش، مورد اعتماد و موثق، متعهد و ملتزم به احکام و موازین شرع مقدس اسلام، عارف و آشنا به حلال و حرام، نسبت به مردم خوش برخورد و مهربان، و نسبت به اسرار مردم امین و حافظ بوده باشد. و از تحقیر و کوچک بینی

ناوبری کتاب