صفحه ۳۷۹

در اینجا چند مطلب دیگر نیز راجع به مسأله تجسس و اطلاعات در اسلام وجود دارد، یکی "حکم جواسیس دشمنان خارجی در میان مسلمین" است که در مبحث سیاست خارجی این سلسله درسها آن را بحث کرده ایم، و دیگر دسته ای از مسائل متفرقه مربوط به اطلاعات در اسلام است که هم اینک در بخش جداگانه ای مسائل آن را مورد بحث قرار می‎دهیم.

ناوبری کتاب