صفحه ۳۶۹

نه تنها جامعه انسانی در این دنیا نیازمند "عریف" است، بلکه طبق برخی روایات در جهان آخرت نیز به وجود عریف نیاز هست [و دو روایتی که هم اکنون نقل می‎کنیم در این زمینه هستند]:

10- در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده که حضرت پیامبر(ص) فرمود:

"حاملین و حافظین قرآن عریفهای اهل بهشت خواهند شد."قال رسول الله (ص): "حملة القرآن عرفاء اهل الجنة ." (اصول کافی ج ‏606/2، کتاب فضل حامل القرآن، حدیث 11)

11- در سنن دارمی از "عطاء بن یسار" نقل شده که پیامبر فرمود:

"حمله و حافظین قرآن عریفهای اهل بهشت خواهند بود."سنن دارمی ج ‏470/2: کتاب فضائل القرآن، باب فی ختم القرآن

12- در مسند احمد بن حنبل از ابوهریره نقل شده که پیامبر(ص) فرمود:

"وای بر امرا، وای بر عریفها، وای بر امناء [یعنی وکیلها و کفیلها]. در روز قیامت دسته ای هستند که آرزو می‎کنند ای کاش با موهایشان از میان زمین و آسمان آویزان و معلق می‎شدند اما چیزی از این قبیل کارها را انجام نمی دادند."ابوهریرة عن النبی (ص) قال: "ویل للامراء، ویل للعرفاء، ویل للامناء، لیتمنین اقوام یوم القیامة ان ذوائبهم کانت معلقة بالثریا، یتذبذبون بین السماء و الارض، و لم یکونوا عملوا علی شئ." (مسند احمد بن حنبل ج ‏352/2)

13- روایت شده که جناب ابوذر به کسانی که به هنگام فرارسیدن مرگ او در "ربذه" بر بالای سرش حاضر شده بودند فرمود:

"شما را به خدا قسم می‎دهم هر کس از شماها که امیر یا عریف و برید [مأمور امنیتی در حکومت خلفا] باشد، مرا تکفین نکند."قال ابوذر لمن حضره فی الربذة حین الموت: "أنشدکم الله أن لا یکفننی رجل منکم کان امیرا او عریفا او بریدا." (مسند احمد حنبل ج ‏165/5)

14- دارمی با سند خود از "مقدام بن معدیکرب" روایت کرده که آن حضرت

ناوبری کتاب