صفحه ۳۶۷

"پیامبراسلام فرموده است: هر کسی عریف قومی بشود او را در قیامت می‎آورند در حالی که دو دست او به گردنش بسته شده است. [و بدین گونه شروع به حساب دادن درباره شغل خود به خداوند کند] پس اگر در آن شغل طبق اوامر خدا و دستورات دین عمل کرده باشد، آزاد می‎گردد؛ اما اگر در شغل عرافت خود ستم روا داشته باشد، به آتش درافکنده می‎شود و چه بدفرجامی است."وسائل الشیعه ج ‏136/12، حدیث 6:"... قال رسول الله (ص): "من تولی عرافة قوم أتی به یوم القیامة و یداه مغلولتان الی عنقه، فان قام فیهم بامر الله عزوجل أطلقه الله، و ان کان ظالما هوی به فی نار جهنم، و بئس المصیر."

7- باز صاحب وسائل الشیعه از شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمال، با سند ویژه خود از پیامبراسلام نقل کرده است که آن حضرت ضمن حدیثی فرموده است:

"هر کس عرافت قومی را بپذیرد و در آن منصب به خوبی انجام وظیفه نکند، در برابر هر روز آن به مدت هزار سال در جهنم محبوس می‎شود. و نیز آنان به صحرای محشر آورده می‎شوند در حالی که دستهایشان بر گردنشان بسته شده است. اگر در سمت عریفی طبق دستورات خداوند عمل کرده باشند، خداوند آنان را آزاد می‎سازد؛ اما اگر ستم روا داشته باشند، به مدت هفتاد پائیز [یعنی هفتاد سال ] در جهنم می‎مانند."عن النبی (ص) فی حدیث قال: "من تولی عرافة قوم (و لم یحسن فیهم خ) حبس علی شفیر جهنم بکل یوم ألف سنة، و حشر و یده مغلولة الی عنقه، فان کان قام فیهم بامر الله اطلقه الله، و ان کان ظالما هوی به فی نار جهنم سبعین خریف." (وسائل الشیعه ج ‏137/12، باب 45 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 7)

8- باز صاحب وسائل الشیعه با سند خود از "کشی" به سند خود از "عقبة بن بشیر" از حضرت ابوجعفر(ع) نقل کرده که ضمن حدیثی [در پاسخ سئوالی ] فرمود:

"...اما سخن تو مبنی بر اینکه عریف قبیله ات مرده و می‎خواهند تو را به عنوان عریف قبیله برگزینند [در این باره باید بدانی ] اگر از بهشت بدت می‎آید و آن را دشمن

ناوبری کتاب