صفحه ۳۶۳

بن مریم (ع)، و من نیز کفیل قوم خودم یعنی همه مسلمانان هستم. آنها پاسخ دادند: بلی."سیره ابن هشام ج 85/2

این روایت در بحار الانوار با اندک تفاوتی از طریق علی بن ابراهیم این گونه روایت شده است:

"....آنگاه رسول خدا(ص) فرمود: از میان خودتان دوازده نفر را به عنوان نقیب به من معرفی کنید، تا کفیل شما بر این امر [اسلام آوردنتان ] باشند، همان گونه که حضرت موسی (ع) از بنی اسرائیل دوازده نفر نقیب برگرفت. آنگاه آنان [مردم مدینه ] گفتند: هر کسی را که می‎خواهی برگزین."بحار الانوار ج ‏13/19، حدیث 5، (چاپ جدید): عن علی بن ابراهیم: فقال رسول الله (ص): "اخرجوا الی منکم اثنی عشر نقیبا یکفلون علیکم بذلک، کما أخذ موسی (ع) من بنی اسرائیل اثنی عشر نقیبا. فقالوا اختر من شئت."

و در جای دیگر از همان مجلد بحار الانوار به نقل از "مناقب" این گونه آمده است که پیامبر فرمود:

"دوازده نفر از میان خودتان به عنوان نقیب تعیین و به من معرفی کنید. آنان [اهل مدینه ] نیز نقبا را برگزیدند.آنگاه پیامبر فرمود: من با شما پیمان بیعت می‎بندم همان گونه که عیسی بن مریم (ع) با حواریون پیمان بیعت بست، که کفیل باشند بر قوم خودشان در آنچه که هستند، و نیز دفاع کنید از من همان گونه که از زنان و فرزندان خودتان دفاع می‎کنید؛ اهل مدینه با این شرایط با آن حضرت بیعت کردند."بحار الانوار ج ‏26/19، تاریخ نبینا، باب دخوله الشعب و...، حدیث 15

باید توجه داشته باشیم که در قرآن مجید داستان گزینش نقبا دوازده گانه بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی آمده است و نه حضرت عیسی بن مریم. [لذا احتمالا تصحیفی در روایت یاد شده صورت گرفته است.]

خداوند می‎فرماید:

"خداوند از بنی اسرائیل [برای موسی ] پیمان گرفت، و از میان آنان دوازده نقیب مبعوث کردیم."سوره مائده (5)12/: و لقد أخذالله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا.

ناوبری کتاب