صفحه ۳۵۳

هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنی یؤفکون.سوره المنافقون (63)4/ ای پیامبر! آنان [منافقین ] دشمنان تو هستند، پس از آنان حذر کن، خدا آنان را بکشد چقدر اهل مکرند و از حق سرباز می‎زنند!

[ادیب و لغت شناس معروف واژه های قرآن ] راغب اصفهانی گفته است:

"حذر یعنی دوری کردن از امری که خطرناک است."مفردات راغب 109/

ناوبری کتاب