صفحه ۳۵۲

1- خداوند درباره "منافقین" [که همان دشمنان معاند داخلی اسلام هستند] به پیامبر گرامی اسلام دستور داده است که از آنان حذر کند:

ناوبری کتاب