صفحه ۳۳۶

تهیه کنم، هنگام غروب آفتاب بود که من به راه افتادم و در تاریکی به آنجا رسیدم و..."مغازی واقدی ج ‏460/1 (جزء دوم) چاپ چهار جزء درد و مجلد.

14- باز در آن کتاب راجع به جنگ "دومة الجندل" روایتی نقل شده که فشرده آن از این قرار است:

"برخی به حضور رسول خدا(ص) آمده گزارش دادند که در منطقه موسوم به دومة الجندل که یکی از بازارهای مهم و معروف عرب نیز در آنجا قرار داشت، عده زیادی راهزن گرد آمده اند و به مردم و کاروانیانی که از منطقه عبور می‎کنند ستم روا می‎دارند و آنان را غارت می‎کنند. پیامبر(ص) مردم را گردآورده و با هزار نفر نیرو جهت سرکوبی آن راهزنان حرکت فرمودند. نیروهای تحت فرماندهی رسول خدا(ص) شبها راه می‎پیمودند و روزها پنهان می‎شدند. و یک نفر راهنما نیز از طایفه بنی عذره به همراه خود برده بودند. وقتی که پیامبراسلام به دومة الجندل نزدیک شد، آن راهنما گفت: شما اینجا بمانید من بروم و اوضاع را بررسی کرده و برگردم، چون شتران آنها اینجا مشغول چرا هستند، راهنما پیش رفته و مسیر حرکت چارپایان آنان و موضع خودشان را شناسایی نموده و به مسلمین گزارش کرد. رسول خدا(ص) وقتی که مواضع آنان را شناخت بدان سو حرکت کرد و..."مغازی واقدی ج 403/1

"دومة" هم با فتحه دال و هم با ضمه آن خوانده شده است. نام محلی است که به مسافت پانزده شب با مدینه فاصله دارد. در متن عربی روایت واژه "ضافطه" نیز به معنای کاروانهای خاص حمل و نقل کالا در میان شهرهاست.

15- یکی از جنگهای پیامبراسلام "غزوه بنی مصطلق" است که به آن "غزوه مریسیع" نیز می‎گویند، و این نام به مناسبت آبی است که در آن محل به این نام مشهور بوده است. [ رهبر این جنگ از طرف مشرکین شخصی به نام "حارث بن ابی ضرار" بود که یکی از رؤسای قبایل به شمار می‎رفت. و نیز او پدر "جویریه"

ناوبری کتاب