صفحه ۳۲۷

افتاده اند، پس همت کنید و سران کفر و شرک را از بین ببرید.]

4- در صحیح مسلم از انس بن مالک روایت شده است که:

"پیامبر خدا(ص) شخصی به نام "بسیسه" [بر وزن زبیده ] را جاسوس فرستاد تا درباره کاروان تجارتی ابوسفیان که قرار بود از شام به سوی حجاز حرکت کند اطلاعات لازم را به دست آورد."صحیح مسلم ج ‏1510/3، کتاب الاماره، باب 41، (باب ثبوت الجنة للشهید، حدیث 1901)

این حدیث را بیهقی نیز از مسلم نقل کرده است. ابوداود سجستانی نیز در سنن

ناوبری کتاب