صفحه ۳۰۷

بحث سوم: در بیان بخش های گوناگون کسب اخبار و اهداف آن:

مواردی را که تجسس و کسب اخبار برای دولت و جامعه اسلامی ضرورت دارد می‎توان به چهار شاخه تقسیم بندی نمود:

1- زیر نظر گرفتن کارگزاران و کارمندان دولتی و تجسس اخبار آنان، به این منظور که آیا آنان مسؤولیتها و وظایف اداری خود را با امانت و درستکاری انجام می‎دهند یا نه ؟ و اینکه برخوردهای آنان با مردم چگونه است و رفتارشان درباره بیت المال و اموال دولتی به چه نحوی است ؟در مورد نحوه مراقبت، تجسس و بازرسی فعالیتهای مأمورین دولتی چند نکته را باید یادآور شویم: اول لازم است افرادی که به این قبیل امور گماشته می‎شوند خود از کارگزاران دولت نباشند و زیر نظر مستقیم شخص امام و زمامدار مسلمین مخفیانه انجام وظیفه کنند. دوم این نوع مراقبتها همه مأمورین کوچک و بزرگ حکومت و دولت را در بر بگیرد و استثنائی در آن نباشد. سوم بهتر است خود مراقبین نیز توسط مراقبان مخفی دیگری کنترل و مراقبت شوند تا احتمال خطا به کمترین حد خود برسد. چون گاهی می‎شود که خود همین مراقبت ها و بازرسی ها تبدیل به تشریفات بی روح و بی نتیجه می‎شود و یا با "حق و حسابهای" بین اثنینی مسخ ماهیت پیدا می‎کند. یادم هست در زمان رژیم منحوس سابق ما مدتی در "قزل قلعه" زندانی بودیم که به وضع زندان خوب رسیدگی نمی شد. اما بعضی وقتها می‎دیدیم که مأمورین، صبح اول وقت زندان را آب و جارو می‎کشند و تمیزکاری می‎کنند، بعد همان روز به اصطلاح "بازرس" می‎آمد. معلوم بود که با هم بند و بست داشتند و قبلا خبر داده بودند که ما می‎آییم آماده باشید. (از افاضات معظم له در جلسه 268 درس فقه)

ناوبری کتاب