صفحه ۳۰۳

2- [در زمان خلافت عمر بن خطاب هنگامی که جنگ مسلمین با ایران ساسانی به وجود آمد] عمر از علی بن ابی طالب (ع) استشاره کرد که آیا بهتر است شخصا در جبهه جنگ حضور یابد و یا در مدینه بماند؟ آن حضرت پاسخی داد که از آن برمی آید "حفظ نظام مجتمع اسلامی" یک امر واجب است. آن حضرت چنین فرمود:

"جایگاه والی و سرپرست امور در میان جامعه همچون نقش نخی است که دانه های تسبیح را دور خود جمع کند، و آنها را از پراکندگی حفظ نماید، هرگاه نخ پاره شود دانه ها نیز از هم خواهند پاشید و هر کدام به سوئی خواهند افتاد که هرگز دور هم جمع نشوند.""و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز، یجمعه و یضمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا." (نهج البلاغه فیض 442، عبده ‏39/2، لح 203/ خطبه 146)

3- باز از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است که فرمود:

"خداوند ایمان را همچون عامل پاک شدن از آلودگی شرک فرض گردانید،...و امامت را به عنوان محور و نظام امت، و پیروی را به عنوان بزرگداشت مقام امامت واجب گردانید.""فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک،.... و الامامة نظاما للامة، و الطاعة تعظمیا للامامة ." (نهج البلاغه، فیض 1197/، عبده ‏208/3، لح 512/، حکمت 252) توضیح : در بعضی از نسخه ها به جای "الامامه نظاما" و "الامارة نظاما" ثبت شده است. (از افاضات معظم له.)

ما راجع به اختلاف نسخه ها در این حدیث در امر هفتم از بحث ادله وجوب امامت سخن گفته ایم.

4- در اصول کافی ضمن حدیث بلندی از حضرت امام رضا(ع) روایت شده است که آن حضرت فرمود:

"امامت و رهبری، زمام دین، محور و نظام جامعه مسلمین، و موجب صلاح دنیا و برتری و سربلندی مؤمنین است."عن الرضا(ع) فی حدیث طویل: "ان الامامة زمام الدین، و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. (اصول کافی ج ‏200/1، کتاب الحجة، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، حدیث 1)

ناوبری کتاب