صفحه ۳۰۱

بنابراین واجب است که مسؤولیت این نهاد مانند همه مسؤولیتهای مهم دیگر به کسانی که اهلیت و شایستگی آن را دارند واگذار شود، و در گزینش کادرها و اعضای آن دقت کافی به عمل آید. اعضاء و کارمندان چنین نهادی باید از میان افراد عاقل، هوشمند، متعهد به مقررات و موازین شرعی، دلسوز مردم و جامعه برگزیده شوند. و نیز واجب است هر یک از آنها احکام حلال و حرام و مرز میان آنها را کاملا بشناسند. برای اینکه در بسیاری از موارد امر دائر است میان واجب مهم و حرام مؤکد [و تفکیک میان این دو فقط برای عارفین به احکام شرع مقدور است.]

گزینش کسانی که التزام شرعی و تقوا ندارند، در این نهاد مضر است. چون طبیعت این مسؤولیت به گونه ای است که با اسرار و اعراض مردم سر و کار دارد، و افراد بی تقوا نمی توانند رازدار مردم و محرم اسرار و اعراض آنان شوند. همین طور لازم است از ورود و عضویت یافتن افراد احساساتی، تندمزاج و بداخلاق در این تشکیلات جلوگیری به عمل آید، چون این قبیل افراد با برخوردهای آنی، عبوس و ناراحت کننده و حساب نشده خود موجب رنجش دلهای مردم و پیدایش کینه و دشمنی در دل آنان می‎گردند.

در حالی که اگر افراد و اعضاء این نهاد اطلاعاتی و امنیتی از اشخاص عاقل، هوشمند، نرم خو مهربان و عارف به وظائف و احکام شرعی انتخاب شوند، موجب این خواهد شد که توده های مردم در همه شؤون یار و مددکار داوطلب و بدون حقوق آن باشند، و در نتیجه دولت و ملت در یک فضای همکاری متقابل و جو آکنده از حسن ظن و خوشبینی به وحدت برسند، و جامعه اسلامی دارای رشد و سلامت باشد. این مسأله مهمی است که باید مورد تدبر و دقت قرار گرفته و عملی شود.

[اکنون که معلوم گردید اصل اولی و مضمون آیات و روایاتی که دلالت بر حرمت تجسس و تفتیش دارند، با آیات و روایات دیگر استثناء خورده است، و حرمت تجسس فقط به شؤون شخصی و خانوادگی افراد اختصاص دارد، و بر آن مواردی

ناوبری کتاب