صفحه ۲۹۸

دوم اینکه: خداوند فرموده است: "و اتوا البیوت من ابوابها"سوره بقره (2)189/ یعنی از در وارد خانه شوید، و شما از دیوار بالا آمده ای.

سوم اینکه: خداوند فرموده است: "لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها"سوره نور (24)27/ یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشوید مگر بعد از آنکه با صاحب آن انس پیدا کنید و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید؛ شما بدون تحصیل انس و مؤانست و سلام بر خانه آمدی !

عمر [چون جوابی قانع کننده نداشت ] گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می‎شوی و توبه می‎کنی ؟

- گفت: بلی.

عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت."کنز العمال ج ‏808/3، باب 2 از کتاب الاخلاق، قسم الافعال، حدیث 8827

ناوبری کتاب