صفحه ۲۹۵

"اگر تو درصدد پی جویی و کشف اسرار و یا لغزشهای مردم باشی، در این صورت آنان را به فساد کشانیده و یا به آن نزدیک ساخته ای."سنن بیهقی ج ‏333/8، کتاب الاشربة، باب ما جاء فی النهی عن التجسس: عن رسول الله (ص)

باز "قرطبی" هم آن را در تفسیر خود نقل کرده است.ر.ک . تفسیر قرطبی ج ‏333/16

23- در صحیح بخاری با سند ویژه خود روایت کرده است که رسول خدا(ص) در ضمن خطبه "حجة الوداع" - آخرین حج خود - فرمود:

"خداوند تجاوز به خون، اموال، اعراض و آبروی شما را جز در مواردی که سزاوار و به حق باشد حرام کرده است، مانند حرمت این روز در این شهر و در این ماه. (آنگاه سه بار فرمود:) آیا آنچه را که شایسته و لازم بود به شما رسانیدم ؟"فی صحیح البخاری بسنده عن رسول الله (ص): "ان الله تبارک و تعالی، قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الابحقها، کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا، ألاهل بلغت ؟ ثلاثا..." (صحیح بخاری ج ‏172/4، کتاب الحدود، باب ظهر المؤمن حمی الا فی حد او حق)

توسط فریقین (شیعه و سنی) احادیث و روایات دیگری نیز نقل شده است که دیگر در اینجا نیاوردیم.ظاهرا حرمت تجسس در امور شخصی و خانوادگی اشخاص از مسلمات فتوایی مذاهب مختلف فقه اسلامی است. اوزاعی یکی از فقهای برجسته قدیم در این باره می‎گوید: "گوش سپردن به سخنان کسانی که رضایت به این کار ندارند حرام است. این حرمت شامل استراق سمع و شنود در امور پنهانی و زندگی خصوصی مردم می‎شود، اعم از اینکه توسط مردمان عادی و غیر مسؤول صورت بگیرد و یا توسط افراد مسؤول. گوش سپردن به سخنان سری دیگران و استراق سمع آن فقط در جایی برای افراد مسؤول مجاز می‎باشد که آن شخص "محل ریبه"

[جمع بندی و نتیجه گیری از این بحث ]

[مجموع آیات و روایتی که تا اینجا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه

ناوبری کتاب