صفحه ۲۹۰

دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت."فی الکافی عن ابی بصیر، عن ابی جعفر(ع) قال: "قال رسول الله (ص): یا معشر من أسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه." (همان مدرک ج ‏355/2،همان باب، حدیث 4)

7- باز کلینی با سند ویژه خود از محمد بن مسلم (یا از حلبی) از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبراسلام (ص) فرمود:

"درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید؛ چون که هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هرچند که در درون خانه اش باشد."محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم او الحلبی، عن ابی عبدالله (ع) قال: "قال رسول الله (ص): لاتطلبوا عثرات المؤمنین، فان من تتبع عثرات اخیه تتبع الله عثراته، و من تتبع الله عثراته یفضحه و لو فی جوف بیته." (کافی ج ‏355/2، کتاب ایمان و کفر، باب من طلب عثرات المؤمنین، حدیث 5)

8- در تفسیر قرطبی از شخصی به نام "ابو برزه اسلمی" نقل کرده است که رسول خدا(ص) فرمود:

"ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید و هنوز نور آن در ژرفای دلهایتان رسوخ نیافته است، مسلمانان را غیبت و افشاگری نکنید، و اسرار و عیوب آنان را مورد تجسس و پی جویی قرار ندهید؛ چون کسی که عیوب و اسرار مسلمانان را پی جویی و دنبال کند، خداوند نیز عیوب و اسرار خود او را دنبال خواهد کرد، و سرانجام نیز چنین کسی را در خانه خود بی آبرو و رسوا خواهد ساخت."عن ابی برزة الاسلمی قال: قال رسول الله (ص): "یا معشر من آمن بلسانه و لم یدخل الایمان فی قلبه، لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم، فأن من اتبع عوراتهم یتبع الله عورته، و من یتبع الله عورته، یفضحه فی بیته." (تفسیر القرطبی ج ‏333/16)

9- کلینی در اصول کافی با سند ویژه خود از "زراره" از امام محمدباقر(ع) نقل می‎کند که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب