صفحه ۲۷۹

ماده 85: این ماده لازم می‎شمارد که باید جای افراد بازداشتی از افراد محکوم جدا باشد، و نیز باید محبس زندانیان خردسال و زندانیان بزرگسال از همدیگر جدا باشد و هر یک را در زندانهای مستقلی حبس نمایند.

ماده 86: این ماده مقرر می‎دارد که باید بازداشت شده با رعایت قوانین و آداب و رسوم عرف محلی در اطاقی مستقل از سایر زندانیان بخوابد، و از نظر آب و هوای محلی جایگاه او مناسب باشد.

ماده 87: این ماده تهیه غذا از بیرون از زندان را با پول فرد بازداشت شده یا با پول خانواده او مجاز می‎شمارد؛ و در غیر این صورت از طریق پول زندان مطابق با نظم معمول در زندان خوراک او تهیه می‎شود.

ماده 88: این ماده به فرد بازداشت شده اجازه می‎دهد تا در مدت بازداشت از لباسهای شخصی خود، به شرطی که پاکیزه و تمیز باشد، استفاده نماید؛ در غیر این صورت وی می‎تواند لباسی را که با لباس زندانیان متفاوت است بپوشد.

ماده 89: این ماده به فرد بازداشت شده اجازه کار و گرفتن دستمزد را می‎دهد، بدون آنکه وی را بر آن مجبور نماید.

ماده 90: این ماده دسترسی فرد بازداشت شده را بر کتابها، روزنامه و نوشت افزار که از پول وی یا غیر او تهیه شده با در نظر گرفتن حفظ امنیت و نظم زندان مجاز می‎داند.

ماده 91: این ماده به فرد بازداشت شده اجازه می‎دهد تا پزشک مخصوص وی او را مورد معالجه قرار دهد. به این شرط که بتواند مخارج آن را بپردازد و بر اساس معقولی خواستار حضور طبیب گردد.

ماده 92: این ماده به متهم اجازه می‎دهد تا خانواده خود را از بازداشت شدنش باخبر کند. همچنین در این ماده به ضرورت ایجاد تسهیلات برای ملاقات بین فرد بازداشت شده و خانواده اش با در نظر داشتن اصول مربوط به حفظ امنیت و حسن

ناوبری کتاب