صفحه ۲۶۶

روایت مورد اشاره مجلسی در تهذیب را ما پیشتر ضمن بحث مربوط به زن مرتد از "حریز" نقل کردیم. صاحب وسائل الشیعه نیز آن را نقل کرده است.ر.ک . وسائل ج ‏550/18، باب 4 حد مرتد، حدیث 3

بنابراین اگر حدیث کلینی صحیح باشد، به ناچار باید گفت: منظور از فعل مضارع "یمثل" استمرار و ادامه عمل مجسمه سازی [و یا مثله گری ] است. چون استمرار از جمله معانی فعل مستقبل است.

و بعید نیست جایز باشد که امام مسلمین هر کسی را که به کارهای حرام و مستهجن ادامه و اصرار داشته باشد محکوم به زندان کند، البته باید تدبر بیشتری در مسأله انجام داد.

دهم - منجمی که به کار تنجیم اصرار ورزد:البته باید توجه داشت که ستاره شناسی و هواشناسی علمی و پیشگوئی اوضاع جوی مسأله و موضوع جداگانه ای است و ربطی به منجمی ندارد. منجم به پندار خود بر اساس اوضاع کواکب زندگی افراد انسانی را غیبگوئی و پیشگوئی می‎کند که کار حرامی است. (مقرر)

در نهج السعادة آمده است:

"علی (ع) بانگ حرکت [به سوی نهروان ] در داد، آن هنگام شخصی به نام مسافر بن عفیف ازدی پیش آمده و گفت: یا امیرالمؤمنین ! در این ساعت حرکت نکنید...

حضرت در پاسخ او فرمود:اگر به من خبر رسد که تو به امر تنجیم مشغول هستی، البته که ترا تا ابد زندانی می‎کنم، مادامی که حکومت در دست من است. به خدا سوگند، پیامبر ما حضرت محمد(ص) نه منجم بود و نه کاهن.""نادی علی (ع) بالرحیل

ناوبری کتاب