صفحه ۲۶۰

احمد [حنبل ] نیز گفته است: او را کتک می‎زنند و تأدیب می‎کنند. ابوطالب از او [احمد حنبل ] نقل کرده است که او گفته است: مولا را از باب قصاص می‎کشند و غلام را زندانی می‎کنند تا زمانی که بمیرد، برای اینکه غلام همانند شمشیر و تازیانه مولای خود می‎باشد. علی (ع) و ابوهریره نیز همین را گفته اند. علی (ع) گفته است: غلام را نیز به زندان می‎سپارند. از جمله کسانی که این سخن را گفته شافعی است. و از جمله کسانی که به قصاص و قتل مولا نظر داده اند علی (ع) و ابوهریره است. قتاده گفته است: هر دو [یعنی هم مولا و هم غلام ] را می‎کشند."المغنی ج 479/9

[در مقام جمع بندی این روایات و اقوال، به ویژه اصحاب خود ما، باید گفت:] روایت صحیحه زراره با سند صدوق مختص به آنجایی است که مأمور "آزاد" باشد، و طبق نقل شیخ کلینی و شیخ طوسی هر چند که مطلق است و قید آزاد بودن ندارد، ولکن روایت معتبر سکونی در این خصوص وارد شده و حتی حاکم بر این روایت است، بنابراین [در مقام فتوا دادن ] به روایت سکونی عمل می‎کنیم. روایتی هم که از سخن بیهقی نقل کردیم مؤید آن است، بلکه می‎توان گفت: روایت موثقه اسحاق بن عمار نیز مؤید آن است که از امام صادق (ع) روایت نموده: درباره مردی که غلام خود را فرمان داده تا شخص دیگری را بکشد و او نیز کشته است [ آیا آنان را چگونه باید مجازات کرد؟] آن حضرت فرمود: "مولای او را می‎کشند (یقتل السید به)."وسائل ج ‏33/19، باب 14 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1

البته اعتبار عقلانی نیز این را تأیید می‎کند. چون اغلب این طور است که غلامان مسخر اراده و فرمان مولای خود هستند و توجهی به این ندارند که در برابر فرمان خالق و خدا نباید از فرمان مخلوق او [یعنی مولای خودشان ] اطاعت نمایند. البته می‎توان گفت: اگر غلام، آگاه و متوجه به این مسأله باشد و با این حال از مولای خود [در کشتن آن شخص ] فرمان ببرد، قصاص متوجه اوست. چون در این صورت

ناوبری کتاب