صفحه ۲۴۱

5- در "دعائم الاسلام" نیز از علی (ع) روایت شده است:

"هر کس که به زندان ابد محکوم شود، خرجی او را از بیت المال می‎پردازند. به زندان ابد نیز جز سه دسته محکوم نمی شوند: دستیار قتل، یعنی کسی که شخصی را بگیرد تا دیگری او را بکشد؛ زن مرتد، مگر اینکه توبه کند؛ دزد بعد از آنکه یک دست و پای او را بریده باشند، یعنی آنگاه که بعد از حد خوردن برای سومین بار دزدی کند."عن علی (ع) أنه قال: "من خلد فی السجن رزق من بیت المال، و لایخلد فی السجن الا ثلاثة : الذی یمسک علی الموت، و المراءة ترتد الا أن تتوب، و السارق بعد قطع الید و الرجل، یعنی اذا سرق بعد ذلک فی الثالثة ." (دعائم الاسلام ج ‏539/2، کتاب آداب القضاء، حدیث 1917)

این روایت را در مستدرک الوسائل نیز از دعائم نقل کرده است.مستدرک ج ‏207/3، باب 24 از ابواب کیفیة الحکم، حدیث 4.

6- باز در "دعائم" از علی (ع) روایت شده است که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب