صفحه ۲۲۳

این روایت را در بحار و مستدرک نیز از فقه الرضا نقل کرده اند.ر.ک . بحارالانوار ج ‏116/76 (= چاپ ایران ج ‏116/79)، کتاب النواهی، باب 84، باب الدیاثة و القیادة، شماره 12، و نیز ر.ک . مستدرک الوسائل ج ‏230/3، باب 5 از ابواب السحق و القیادة، حدیث 1 چنانکه محقق نیز در "شرایع" چنین گفته است:

"واجب است بر قواد و دلال فحشاء هفتاد و پنج ضربه تازیانه زده شود،...اما اینکه آیا او را در نخستین بار ارتکاب این عمل نفی [= زندان یا تبعید] هم می‎کنند یا نه، در این باره شیخ طوسی در نهایه گفته است: بلی، نفی می‎کنند. ولکن شیخ مفید گفته است: در نوبت دوم او را نفی می‎کنند.

لکن دیدگاه اول [= نظر شیخ طوسی ] در روایت آمده است."شرایع ج 162/4

دسته بیست و هشتم - زندانی کردن مرتد ملی تا آنگاه که توبه کند:"مرتد" آن مسلمانی را گویند که بعدا از اسلام خارج شود. ارتداد هم با رد همه اسلام و پذیرش کفر کامل حاصل می‎شود و هم با انکار برخی از اصول و ضروریات اسلام. و دو نوع است، که تعریف هر یک از آنها را از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی دامت برکاته نقل می‎کنیم: "مرتد" دو نوع است: 1- مرتد فطری: و آن کسی است که در حال انعقاد نطفه اش یکی از پدر و مادرش مسلمان باشد و بعد از رشد و بلوغ، او به جای اسلام کفر را برگزیند. 2- مرتد ملی: و آن کسی است که از پدر و مادر کافر زاده شود، و بعد از بلوغ اسلام اختیار کند، لکن بعد از مسلمان شدن دوباره کافر شود. (تحریر الوسیله ج ‏366/2) این مطلب متفق علیه فقها است که "مرتد ملی" را حبس می‎کنند و از او می‎خواهند تا توبه کند و از مجازات مورد عفو قرار بگیرد. و اگر توبه نکرد او را اعدام می‎کنند، البته در صورتی که مرد باشد. حکم زنی هم که مرتد فطری باشد همین است. لکن درباره مرد مرتد فطری نظر علماء و فقهاء این است که باید "فی الحال" اعدام شود. رجوع شود به تبصرة المتعلمین 179/؛ جواهر ج ‏608/41؛ و نیز تحریرالوسیله ج ‏367/2 (مقرر)

در وسائل از "عبدالله بن سنان" از پدرش از امام باقر(ع) گزارش شده که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب