صفحه ۲۲۰

می دهند، لکن روایت مورد استناد این سخن ضعیف است. در برخی از روایات نیز آمده است که اگر کسی به قتل غلامان اعتیاد داشته باشد او را می‎کشند."شرایع ج 205/4 حضرت استاد دامت برکاته ضمن تدریس این قسمت ها، "محارب محکوم به نفی" را نیز در اینجا مورد بحث قرار دادند ولکن در تدوین کتابشان آن را در ضمن احادیث مربوط به زندانیان ابد گنجانده اند.(مقرر)

دسته بیست و ششم -

کسی که سهم خود از غلام و کنیز مورد اشتراک را آزاد کند، زندانی می‎شود تا سهم دیگری را نیز بخرد و او را کاملا آزاد کند:

در سنن بیهقی از شخصی به نام "ابومجلز" روایت شده است:

"دو جوان از قبیله جهینه دارای یک غلام مشترک بودند، یکی از آنان سهم خود را آزاد کرد، رسول خدا(ص) او را حبس نمود تا اینکه برخی از گوسفندان خود را فروخته و سهم دیگری را نیز خریداری و آزاد کرد.""ان غلامین من جهینة کان بینهما غلام، فأعتق أحدهما نصیبه، فحبسه رسول الله (ص) حتی باع فیه غنیمة له." (سنن بیهقی ج ‏49/6، کتاب التفلیس، باب الحجر علی المفلس و بیع ماله فی دیونه)

این مطلب به این دلیل است که در فقه می‎گویند: عتق و آزادسازی مسری است، یعنی اگر قسمتی از یک مملوک آزاد شد خودبه خود به بقیه سهام موجود در او نیز سرایت می‎کند؛ لذا اگر آزاد کننده شریک داشته باشد، قیمت سهم شریک را نیز باید بپردازد تا آن مملوک کاملا آزاد شود، البته در صورتی که توان مالی آن را داشته باشد، در غیر این صورت از خود مملوک و غلام و کنیز خواسته می‎شود که کار کند و مابقی خود را آزاد کند. روایات زیادی هست که به این مسأله دلالت دارند، برای اطلاع بیشتر به وسائل الشیعه مراجعه شود.ر.ک . وسائل ج ‏25/16_28، باب 18 از کتاب عتق.

محقق در "شرایع" گفته است:

"اگر کسی قسمتی از غلام خود را آزاد کند، آزاد شدگی خودبه خود به دیگر سهم های

ناوبری کتاب