صفحه ۲۱۵

اما دلیل امامیه بر قول خودمان در این باره عبارت است از اجماع طایفه امامیه و روایات آنان،...و نیز اجماع صحابه پیامبر(ص) از جمله ادله آن می‎باشد. چنانکه از علی (ع) و عمر، ابن عباس و مغیره این مطلب نقل شده است. سعید بن مسیب گزارش نموده که عمر بن خطاب پنج نفر و یا هفت نفر را [که از اهالی یمن بودند] به خاطر اینکه یک مرد را با نیرنگ زدن بر او کشته بودند قصاص کرد و به قتل رسانید.

او در مقابل اعتراض برخی ها که می‎گفتند چرا چند نفر را به خاطر یک نفر می‎کشد گفت: اگر همه اهل صنعا نیز این کار را کرده بودند آنان را می‎کشتم.

از علی (ع) نیز روایت شده که او سه نفر را به خاطر قتل یک نفر به قتل رسانید...و از مغیرة بن شعبة نقل شده که او هفت نفر را به خاطر قتل یک نفر کشت.

از ابن عباس نیز روایت شده که او گفت: هرگاه چند نفر یک نفر را بکشند، همه آنان را می‎توان به عنون قصاص به قتل رسانید، هرچند که تعدادشان صد نفر باشد."الخلاف ج 92/3

ابن قدامه حنبلی در کتاب "مغنی"، و نیز بیهقی در کتاب "سنن" خود متعرض این مسأله شده اند که شایسته است مراجعه شود.ر.ک . المغنی ج ‏366/9؛ و نیز سنن بیهقی ج ‏40/8_41، کتاب الجنایات، باب النفر یقتلون الرجل

علی (ع) نیز در نهج البلاغه درباره "اصحاب جمل" چنین فرموده است:

"به خدا سوگند اگر آنان حتی جز یک نفر از مسلمانان را بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، به گونه عمدی نکشته بودند، البته که قتل همه سپاه آنان برای من حلال

ناوبری کتاب