صفحه ۱۹۵

باز در سنن بیهقی با سند ویژه او از شخصی به نام "مکحول" چنین آمده است:

"عمر بن خطاب در منطقه شام به کارگزاران خود نوشت که گواهی دهنده به ناحق را چهل تازیانه زده،این تازیانه جنبه تعزیری دارد و باید کمتر از "چهل ضربه" باشد؛ لذا چهل تازیانه که در دستور عمر بوده کاملا خلاف می‎باشد و یک رأی بدون مستند است. (از افاضات معظم له در جلسه 254 درس فقه) موی سرش را نیز تراشیده و صورتش را با رنگ سیاه، آلوده و رنگ آمیزی کرده و در میان مردم بگردانند [تا همگان او را بشناسند]، آنگاه او را به مدت طولانی زندانی کنند."سنن بیهقی ج ‏142/10، کتاب آداب القاضی، باب ما یفعل بشاهد الزور.

لکن بیهقی درباره این روایت گفته است که ضعیف می‎باشد.

دسته بیستم - کسی که موی سر زنی را بتراشد:

1- در روایت "عبدالله بن سنان" آمده است که من به امام صادق (ع) گفتم:

"فدایت شوم ! اگر مردی بر روی زنی پرید و موهای او را تراشید، کیفرش چیست ؟

حضرت پاسخ داد: ابتدا باید او را به گونه دردآوری کتک بزنند و سپس در زندان مسلمین به اندازه ای نگه دارند که معلوم شود موی سر آن زن دوباره رشد می‎کند یا نه اگر موهای آن زن دوباره رشد کرد از او "مهرالمثل" گرفته و به آن زن پرداخت می‎کنند، واگر موهای او رشد نکرد در این صورت دیه کامله ( خونبهای تمام) یک زن را از آن مرد می‎گیرند و به او می‎پردازند.دیه کامل 500 دینار می‎باشد و هر دینار نیز چنانکه شهید ثانی فرموده برابر با یک مثقال طلای خالص سکه خورده می‎باشد. (ر.ک . اللمعة الدمشقیة ج ‏108/1، کتاب الطهارة، تصحیح سید محمد کلانتر) (مقرر)

عرض کردم: پس چرا در صورتی که موهایش رشد کند باز باید مهرالمثل پرداخت شود؟

ناوبری کتاب