صفحه ۱۹۴

علی (ع) فرمود:

"ای رفاعه ! اگر در نزد تو ثابت شود که کسی در زندان به ابن هرمه مطالبی را می‎آموزد که بر زیان یک مسلمان ممکن است تمام شود، او را با تازیانه بزن و زندانی کن، تا هنگامی که از کار خود توبه کند."کتب علی الی رفاعة ... فان صح عند ک أن احدا یلقنه ما یضربه مسلما، فاضربه بالدرة، فاحبسه حتی یتوب. (دعائم الاسلام ج ‏532/2) البته مصداق روشن این حدیث همان "وکیل مدافع" است که در زمان ما مرسوم شده و هر پولداری یک وکیل مدافعی دارد که همه جا از او دفاع می‎کند. (از افاضات معظم له در جلسه 254 درس فقه)

دسته نوزدهم - کسی که به ناحق گواهی دهد:

در روایت "غیاث بن ابراهیم" از جعفر از پدرش چنین روایت شده است:

"شیوه علی (ع) این بود که هرگاه گواهی دهنده به ناحقی ( شاهد زور) را دستگیر می‎کرد، اگر او در آن محل غریب و ناشناخته بود، او را به میان قبیله اش می‎فرستاد[تا در آنجا به همگان معرفی شود و دیگر کسی به حرف او اعتماد نکند؛] و اگر آن گواهی دهنده بازاری بود، او را به بازار می‎فرستاد تا در آنجا بین مردم بگردانند و معرفی اش کنند [تا اعتماد مردم از او سلب شود]، سپس او را بازگردانده و چند روز زندانی می‎کردند، آنگاه آزادش می‎کردند می‎رفت.""عن غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن ابیه (ع): ان علیا(ع) کان اذا اخذ شاهد زور فان کان غریبا بعث به الی حیه، و ان کان سوقیا بعث به الی سوقه فطیف به، ثم یحبسه ایاما ثم یخلی سبیله." (وسائل ج ‏244/18، باب 15 از کتاب شهادات، حدیث 3)

در سنن بیهقی از عبدالله بن عامر روایت شده که گفت:

"مردی را نزد عمر آوردند که گواهی به ناحق داده بود، او را یک روز از صبح تا شام در معرض دید مردم نگه داشتند، و هر کس که می‎آمد می‎گفتند: این فلان کس می‎باشد که گواهی به ناحق می‎دهد، بشناسید او را، سپس آن مرد را به زندان بردند."سنن بیهقی ج ‏141/10، کتاب آداب القاضی، باب ما یفعل بشاهد الزور.

ناوبری کتاب