صفحه ۱۹

بعد از گذشت این مراحل و با الهام از این تجارب گرانقدر بود که "نهضت نفت" با دخالت بزرگانی همچون آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی شکل گرفت، و خیزشهای مسلحانه ای از نوع فدائیان اسلام در صحنه های مبارزاتی خودنمایی کردند.

تا اینکه بعد از رحلت مرجع تقلید نامدار شیعه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) قضیه تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پیش آمد که از کانال به اصطلاح قانون برنامه های اسلام زدایی را آغاز کرده بود. مبارزات علما و مراجع تقلید وقت با آن شروع شده و تقریبا به پیروزی رسید.

شاه معدوم با الهام از تئوریسین های آمریکائی برای جبران آن شکست، برنامه موسوم به "لوایح ششگانه"،"رفراندوم" و "انقلاب سفید" خود را آغاز کرد، که مبارزه با آن نیز از حوزه علمیه قم آغاز گردید و در نهایت به قیام خونین 15 خرداد (12 محرم) سال 1342 منجر گردید.

در طول این مبارزات بود که مرجعیت امام خمینی نیز با تلاش یاران و شاگردان ممتاز او همچون آیت الله العظمی منتظری و غیره حتمیت پیدا کرد، و "رهبری" مبارزه کاملا مشخص و مشار بالبنان گردید.

هرچند که بعد از سرکوبی قیام 15 خرداد، امام خمینی (ره) از ایران تبعید شدند، لکن با حضور یاران و همفکران او در جمع مردم مسلمان ایران و با پیامهای ارسالی آن بزرگ مبارزه همچنان ادامه پیدا کرد. هرچند که این مبارزه به بهای گزاف شهادت گروهی و زجر و شکنجه دیدن گروه دیگری از عالمان اسلامی ادامه می‎یافت، لکن شیرینی و حلاوت پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 همه آن تلخی ها را زدود و تبدیل به وجد و شعف گردانید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان بسیار کوشیدند که تجربه انقلاب مشروطه را تکرار کرده و انقلاب اسلامی را در سطح سران دچار تشتت و تفرقه کنند، لکن فراست و هوشمندیهای مبذول شده از آن جلوگیری کرده است، و امید آنکه در آینده صفوف و قلوب صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هرچه فشرده و به هم نزدیک شود تا دشمنان مأیوس شوند.

سخنی درباره کتاب حاضر و جایگاه آن در حفظ انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب که "ولایت فقیه" به عنوان اساس و محوز فکری نظام

ناوبری کتاب