صفحه ۱۷۵

2- در جعفریات با همان سند یاد شده از علی (ع) روایت شد که آن حضرت فرمود:

"در صورتی که مرد خرجی همسرش را نپردازد، باید او را به انجام این کار مجبور کنند، در صورت عدم فرمانبرداری زندانی اش کنند."فی الجعفریات بهذا السند عن علی (ع) قال: "یجبر الرجل علی النفقة علی امرأته فان لم یفعل حبس". (جعفریات نسخه مطبوع به ضمیمه قرب الاسناد _109/)

3- صاحب وسائل الشیعه با سند ویژه خود از سکونی، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است:

"زنی از همسرش به علی (ع) شکایت کرد که او خرجی مرا نمی پردازد، از زندانی کردن شوهر او خودداری کرده و فرمود: هر سختی و تنگدستی با گشایش بعدی همراه است."فی الوسائل بسنده عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (ع): "ان امراءة استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا، فأبی أن یحبسه و قال: ان مع العسر یسرا." (وسائل ج ‏148/13، باب 7 از کتاب حجر، حدیث 2) این دو حدیث به طور غیر مستقیم و به اصطلاح "مفهوما" به مطلب مورد نظر ما دلالت دارد و نه به طور مستقیم، یعنی مفهوم اینکه در صورت تنگدست بودن شوهر، او را زندانی نمی کنند، این است که در صورت تنگدست نبودن اگر نفقه را نپردازد باید او را زندانی کنند؛ و لذا علی رغم اینکه این از دو حدیث قبل جعفریات معتبرتر است آن را بعد از آنها قرار دادیم. (از افاضات معظم له در جلسه 251 درس فقه)

4- در کتاب "جعفریات" با سند یاد شده پیشین از علی (ع) روایت کرده:

"زنی از همسرش به علی (ع) شکایت کرد که او خرجی مرا نمی پردازد، و این در حالی بود که شوهر آن زن تنگدست و بی چیز بود، علی (ع) از اینکه او را در نخستین بار ارتکاب این کار زندانی کند خودداری نموده و فرمود: هر سختی و تنگدستی با گشایش بعدی همراه است."فی الجعفریات بالسند الذی مر، عن علی (ع): "ان امراءة استعدت علی زوجها و کان زوجها معسرا، فابی ان یحبسه اول مرة و قال: ان مع العسر یسرا. (جعفریات مطبوع به ضمیمه قرب الاسناد 109/)

5- روایت دیگری در "مسند زید" وجود دارد که دلالت می‎کند بر این که مرد را در صورت نپرداختن خرجی همسرش باید زندانی کرد.

ناوبری کتاب