صفحه ۱۷

یادداشت مترجم

اشاره ای به ریشه های انقلاب و زمینه سازان آن

"انقلاب اسلامی ایران" یکی از ناب ترین پدیده های اجتماعی و تاریخی بود که با جانفشانی های مردم مسلمان و پیشاهنگی روحانیت متعهد و شرکت همه اقشار مردم با رهبری آیت الله العظمی امام خمینی - قدس سره - و یاری فقها و عالمان هم فکر و هم سنگر او در 22 بهمن ماه سال 1357 خورشیدی، در افق تاریخ کشور ما درخشیدن گرفت. البته این پدیده تاریخی مانند همه پدیده های تاریخی دیگر، خلق الساعه نبود، و ریشه های استواری در تاریخ گذشته و معاصر کشور اسلامی ما داشت.

حرکت سیاسی روحانیت شیعه در ایران معاصر در واقع از زمان وقوع جنگ ایران و روس در زمان فتحعلیشاه و به دنبال آن با حکم تاریخی مجتهد مبارز و گمنام تاریخ ما مرحوم آیت الله میرزا مسیح تهرانی مبنی بر اشغال سفارت روس در تهران و تنبیه قانون شکنان روسی در ایران به ویژه "گریبایدوف وزیر مختار" در رأس آنان بود. با این حرکت شاید برای نخستین بار قشر وسیعی از مردم و روحانیت هم از حکومت مستبد ایران فاصله گرفتند و هم بر آغاز مبارزات ضد استعماری خود پای فشردند. میرزا مسیح از ایران تبعید شد لکن اندیشه و حرکت او به عنوان یک الگوی الهام بخش در ذهن مردم مسلمان ایران باقی ماند.

در مراحل بعد به ویژه در نهضت تحریم تنباکو، مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی روحانیت بر محور اندیشه ها و موازین اسلامی، انجام و تشکل بیشتری به

ناوبری کتاب