صفحه ۱۴۷

گروه اول از روایات مربوط به زندان:

[روایات این گروه به دسته های متعدد تقسیم می‎شود، که آنها را مشروحا ذکر خواهیم کرد.]

دسته اول - روایات مربوط به اتهام:

1- کلینی و شیخ طوسی با سندهای معتبر از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود:

"شیوه پیامبراسلام (ص) در اتهام خون بر این بود که شخص متهم را شش روز زندانی می‎کرد، اگر در آن مدت اولیاء شخص مقتول دلیلی برای اثبات اتهام می‎آوردند [شخص زندانی را آزاد نمی کرد] در غیر این صورت او را از زندان آزاد می‎کرد."روی الکلینی و الشیخ باسانید معتبرة، عن النوفلی، عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: "ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت، و الاخلی سبیله." (وسائل ج ‏121/19، باب 12 از ابواب دعوی قتل، حدیث 1) منظور از "سکونی" همان "اسماعیل بن ابی زیاد مسلم سکونی" است. او از قضات عامه بوده ولکن با امام صادق (ع) ارتباط داشته است، و روایات زیادی هم از آن حضرت نقل کرده است، به طوری که مواردی در فقه داریم که به غیر از روایت سکونی هیچ روایت دیگر ندارد. فقهای ما به روایات سکونی عمل کرده و نوعا فتوا نیز داده اند. درباره سکونی شیعه ها می‎گویند سنی است و سنی ها می‎گویند شیعه است ! با این حال معلوم می‎شود او آدم دقیقی بوده است. روایات او معمولا مانند همین روایتی که در متن آمده است بسیار کم لفظ و پرمعنی می‎باشند، برخلاف برخی دیگر از راویان مانند "عمار ساباطی" که روایاتش بسیار شلوغ و پرلفظ است و معلوم است که نقل به معنی کرده است، و عجمی هم بوده و الفاظی را از خود بر آن افزوده است. (از افاضات معظم له در جلسه 248 درس فقه)

ناوبری کتاب