صفحه ۱۳۸

ظاهر این است که موارد مربوط به "دین" و "تهمت" خصوصیت ندارند، بلکه این حکم یعنی لزوم آوردن و شرکت دادن زندانیان در نماز جمعه و عید، هر مسلمان زندانی شده را دربرمی گیرد.

و نیز چه بسا از این دو روایت چنین معلوم می‎شود که در آن روزگاران اغلب زندانیان در رابطه با دین و تهمت زندانی می‎شده اند، و قضیه زندانها مشابهتی با روزگار ما نداشته است که هر کسی را در ارتباط با ارتکاب کبیره و صغیره و یا برخی امور موهوم زندانی کنند، چنانکه در دوران امیرالمؤمنین (ع) و قبل از آن از زندانهای سیاسی از نوع رایج آن در روزگار ما خبری نبوده است، و مردم آزاد بودند که عقاید و نظریات سیاسی و غیرسیاسی خود را اظهار کنند. البته اگر به قیام مسلحانه (بغی و طغیان) و کشتار و غارت منجر می‎شد با آن مقابله می‎کردند.

3- باز از "جعفریات" با سند ویژه آن از جعفر بن محمد از پدرش روایت شده که آن حضرت فرمود:

"شیوه علی (ع) بر این بود که فاسقان را برای نماز جمعه بیرون می‎آورد، و دستور می‎داد که در این مورد بر آنان سخت بگیرند."عن الجعفریات بسنده عن جعفر بن محمد، عن ابیه (ع) قال: "ان علیا(ع) کان یخرج الفساق الی الجمعة، کان یأمر بالتضییق علیهم." مستدرک الوسائل ج ‏410/1، باب 17 از ابواب صلاة الجمعة، حدیث 2

ناوبری کتاب