صفحه ۱۱۵

این حدیث را در کتاب مستدرک الوسائل نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏236/3، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 4

10- باز در دعائم الاسلام ضمن حدیثی آورده است:

"شیوه علی (ع) مبتنی بر این بود که وقتی دزد را برای سومین بار و بعد از قطع شدن دست و پایش به نزد آن حضرت می‎آوردند، او را محکوم به زندان ابد می‎کرد، و مخارجش را از اموال عمومی مسلمین قرار می‎داد، و اگر در زندان نیز دزدی می‎کرد او را می‎کشت."و فیه أیضا فی حدیث: "و کان علی (ع) اذا اتی بالسارق فی الثالثة بعد أن قطع یده و رجله فی المرتین خلده فی السجن و أنفق علیه من فئ المسلمین، فان سرق فی السجن قتله." (دعائم الاسلام ج ‏470/2، کتاب السراق، فصل 1، حدیث 1674)

در مستدرک نیز این روایت را نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏236/3، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 3

11- در مستدرک از کتاب جعفریات با سند ویژه ای که او دارد روایت کرده:

"علی (ع) بعد از آنکه [در نوبتهای اول و دوم ] دست و پای دزد را قطع می‎کرد،[در نوبت سوم ] او را تازیانه می‎زد، و به حبس ابد محکوم می‎کرد، و مخارجش را نیز از اموال عمومی مسلمین می‎پرداخت."و فی المستدرک، عن الجعفریات بسنده: "و کان امیرالمؤمنین اذا سرق السارق بعد أن تقطع یده و رجله جلد و حبس فی السجن و أنفق علیه من فئ المسلمین." (مستدرک الوسائل ج ‏236/3، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 2)

12- باز در مستدرک از کتاب "نوادر" احمد بن محمد بن عیسی با سند او از امام صادق (ع) ضمن حدیثی روایت کرده که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب