صفحه ۱۱۴

7- شیخ صدوق با اسناد خود از "قضاوتهای امیرالمؤمنین (ع)" روایت کرده که:

"امیرالمؤمنین (ع) روشش بر این بود که اگر کسی برای اولین بار دزدی می‎کرد دست راست او را می‎برید، اگر دوباره دزدی می‎کرد پای چپ او را می‎برید، و اگر برای سومین بار دزدی می‎کرد او را به زندان ابد محکوم می‎کرد، و مخارجش را از بیت المال قرار می‎داد."و روی الصدوق باسناده الی قضایا امیرالمؤمنین (ع): "أنه کان اذا سرق الرجل اولا قطع یمینه، فان عاد قطع رجله الیسری، فان عاد ثالثة خلده السجن و أنفق من بیت المال." (وسائل ج ‏495/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 10)

8- از تفسیر عیاشی، از سکونی، از جعفر بن محمد از پدرش روایت کرده اند که:

"دزدی را برای نخستین بار به نزد علی (ع) آوردند و او دست وی را برید و...[درباره سوم ] او را تازیانه زده و به زندان سپرد و مخارجش را نیز از بیت المال قرار داد."و عن العیاشی فی تفسیره، عن السکونی، عن جعفر بن محمد عن أبیه، عن علی (ع) أنه اتی بسارق فقطع یده...فجلده و استودعه السجن و أنفق علیه من بیت المال. (وسائل ج ‏496/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 16)

9- در کتاب دعائم الاسلام از علی (ع) نقل شده که آن حضرت فرمود:

"هر کس که به زندان ابد محکوم شود او را از بیت المال روزی می‎دهند؛ و جز سه دسته، دیگری به زندان ابد محکوم نمی شود: یکی از آن سه دسته دستیار قتل یعنی کسی است که یک نفر را بگیرد و شخص دیگری او را بکشد، دوم زن مرتد تا زمانی که توبه نکرده است، سوم دزد [در سومین نوبت دزدی و در صورتی که قبلا] یک دست و پای او بریده شده باشد، یعنی اگر برای سومین بار دزدی کند."و فی دعائم الاسلام، عن علی (ع) أنه قال: "من خلد فی السجن رزق من بیت المال و لا یخلد فی السجن الاثلاثة : الذی یمسک علی الموت، المراءة ترتد الا أن تتوب، و السارق بعد قطع الید و الرجل، یعنی اذا سرق بعد ذلک فی الثالثه." و رواه عنه فی المستدرک . (دعائم الاسلام ج ‏539/2، کتاب آداب القضاء، حدیث 1917)

ناوبری کتاب