صفحه ۱۰۹

روایات مربوط به مخارج زندانیان

اینک می‎پردازیم به بازگوئی روایتهای مربوط به این مسأله و تبیین مراد و مقصود آنها، و آن روایات از این قرارند:

1- در کتاب وسائل از کتاب "قرب الاسناد" با سند ویژه خود از امام صادق (ع) از پدرش نقل کرده که:

"علی بن ابی طالب (ع)، هنگامی که ابن ملجم او را مجروح کرده بود فرمود: این اسیر را زندانی کنید، و خوراک به او بدهید، و با اسیرتان خوب رفتار کنید، اگر من زنده ماندم خودم می‎دانم که با او چه رفتاری بکنم، یا او را قصاص می‎کنم و یا اینکه عفو می‎کنم..."وسائل ‏96/19، باب 62 از ابواب قصاص نفس، حدیث 4

مشابه این روایت را بیهقی نیز از جعفر بن محمد(ع) از پدرش نقل کرده است.سنن بیهقی ج ‏183/8، کتاب قتال اهل البغی، باب الرجل یقتل واحدا من المسلمین) البته این مطلب پنهان نیست که این روایت درصدد بازگوئی یک حادثه ویژه می‎باشد، و در مقام بیان یک حکم کلی و شامل درباره همه زندانیان نمی باشد. شاید این سفارش حضرت به اینکه او را خوراک بدهید و...ناشی از این باشد که آن حضرت از لحاظ عاطفی و اخلاقی توصیه کرده است که با فردی که در منزل او اسیر زندانی بوده این گونه رفتار شود. و ظاهر هم این است که منظورش این بوده که از طعام و خوراک شخصی حضرت به او نیز داده شود و نه از بیت المال.

2- در روایت ابوبصیر، از امام صادق (ع) گزارش شده است که آن حضرت فرمود:

"علی (ع) هر کس را که به زندان ابد محکوم می‎شد از بیت المال مسلمین خرجی می‎داد."فی خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله (ص): ان علیا(ع) کان یطعم من خلد فی السجن من بیت مال المسلمین. (وسائل ج ‏69/11، باب 32 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2)

ناوبری کتاب